man/gemmaPath.Rd
8e84a6aa
 % Generated by roxygen2: do not edit by hand
4100823c
 % Please edit documentation in R/body.R
8e84a6aa
 \name{gemmaPath}
 \alias{gemmaPath}
 \title{Get gemma path}
 \usage{
 gemmaPath()
 }
7bbdaae5
 \value{
 Link to Gemma API
 }
8e84a6aa
 \description{
 Get gemma path
 }
 \keyword{internal}