.gitignore
b566d80c
 .Rproj.user
 .Rhistory
 .RData
 .Ruserdata
 inst/doc
b189d63e
 src/*.o
 paper/SRR166810_1.fastq