Name Mode Size
..
ScerTF.RData 100644 20 kb
cisbp.RData 100644 214 kb
flyFactorSurvey.RData 100644 84 kb
hPDI.RData 100644 24 kb
hocomoco10.RData 100644 209 kb
jaspar.RData 100644 62 kb
jaspar2014.RData 100644 104 kb
jaspar2016.RData 100644 248 kb
jolma2013.RData 100644 288 kb
stamlab.RData 100644 267 kb
uniprobe.RData 100644 204 kb