Name Mode Size
..
ScerTF.RData 100644 20 kb
fbgns.RData 100644 1 kb
flyFactorSurvey.RData 100644 84 kb
hPDI.RData 100644 24 kb
jaspar.RData 100644 62 kb
stamlab.RData 100644 267 kb
uniprobe.RData 100644 204 kb